mandag 19. januar 2009

Havørn

På fredag var jeg en tur innover i kommunen. De siste tre til fire ukene har jeg fått flere tips om ørner og andre rovfugler. Vinteren er en fin tid for observasjon av rovfugl, de milde vintrene gjør sitt til at arter som vanligvis trekker sørover blir i distriktet. I år har vi for eksempel hatt besøk av musvåk, kanskje den samme som var her ifjor på samme tiden. Dvergfalk er også sett.
I tillegg tvinger næringsøk arter som hønsehauk og spurvehauk nærmere bebyggelsen. Senest i helgen kunne vi lese om en spurvehauk som hadde fløyet i et vindu på Frafjord, på jakt etter småfugler på fuglebrettet.
Fra tidligere vet vi gjennom litteraturen at Gjesdal og Bjerkreim er overvintringskommuner for både havørn og kongeørn. Sammen med kråke og ravn er de effektive renholdere i naturen. Død sau, hjort eller rådyr forsvinner fort.
På fredag trodde jeg det skulle bli med en enslig vandrefalk i Oltedal, men rett før trafikklysene ved Toberget hadde jeg flaksen med meg. Nede på isen i Oltedalsvannet stod tre havørner, Haliaeetus albicilla, to voksne og en juvenil. Dessverre lettet de ganske kjapt, men fikk et fingerbilde jeg likte.
Pussig nok ringte telefonen akkurat mens jeg gikk ut av bilen, en kamerat ville tipse meg om at han nettopp hadde sett tre havørner ved Bergsvannet. Det ble litt komisk når jeg kunne fortelle at jeg stod og kikket på de samme fuglene et par kilometer lenger inne.
Vil med det samme jeg er i sving benytte sjansen til å takke de som ringer meg med tips, det kan være seg tips om fugler, døde dyr eller bare generell fugleprat. Bare den siste uken har jeg fått to spennende tips om hubro som skal sjekkes grundig til våren.